De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 21.30 uur.

050-3181381 tot 14.00 uur

Heresingel 30
9711 EV Groningen

De praktijk is geregistreerd

in het Kwaliteitsregister Tandartsen, hét onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland.    Kwaliteitsregister Tandartsen

Zij slaan de brug tussen deskundige, professionele mondzorg en tevreden patiënten.

Dit doen ze door verantwoorde zorg van tandartsen toetsbaar en zichtbaar te maken, onder meer door de registratie van bij- en nascholing en van intercollegiaal overleg.

Zij controleren de kwaliteit van de tandarts als professional, in het belang van zowel de beroepsgroep als de patiënt. Waarden als kwaliteit, betrouwbaarheid, integriteit en transparantie staan bij dit instituut hoog in het vaandel.