De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 21.30 uur.

050-3181381 tot 14.00 uur

Heresingel 30
9711 EV Groningen

Hygiëne

Eén van onze sterilisatoren

Voor wat betreft de hygiëne maatregelen houden wij ons zo veel mogelijk aan de WIP-richtlijnen.

Dit zijn regels die door de Werkgroep Infectie Preventie zijn samengesteld.

De volledige tekst kunt u vinden op de site van de werkgroep (www.wip.nl).

De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt deze richtlijnen als professionele standaarden.

Tijdens uw aanwezigheid zult u weinig van deze richtlijnen merken, maar achter de schermen bevindt zich bijvoorbeeld een "machinekamer" waar apparaten staan die er voor zorgen dat er geen kruisinfecties (infecties met bacteriën van een andere patiënt) plaatsvinden.

Een full-time medewerker zorgt er in die ruimte voor dat alle bij de patient gebruikte instrumenten volledig kiemvrij worden gemaakt.