De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 21.30 uur.

050-3181381 tot 14.00 uur

Heresingel 30
9711 EV Groningen

Geschiedenis van het monument Heresingel 30 Voorkant pand

Inleiding

Na het aannemen van de vestingwet in 1874 kon tot vreugde van vele stadjers de stadswal met haar zeventien "dwingers" (bastions), gebouwd tussen 1608 en 1624, worden ontmanteld. Men ervoer dit 17e eeuwse bolwerk steeds meer als een knellend keurslijf.

Op 25 augustus 1883 kreeg dr. F.J. Keiser toestemming van de gemeente Groningen een pand aan de Heresingel te laten bouwen. Een huis met een aardige en toch ook wel interessante geschiedenis.
Zoals het er nu bij staat, keurig in de verf en in de zomer met z'n geraniums hangend over het balkon van de eerste verdieping, verscholen achter de oude kastanjebomen op een prachtige plek, is het één van de mooiste huizen aan de Heresingel. De rust en de uitstraling die ervan uitgaan zijn uniek. Het is voor mij een genot om er te mogen werken. En dat besef ik maar al te goed als ik er 's morgens naar toe wandel.

Natuurlijk ben ik, omdat ik er het grootste gedeelte van mijn leven gewoond heb, niet objectief meer, maar in één van de archieven van de gemeente Groningen vond ik het volgende:
"Gebouw, ingetogen vormgegeven in een neo-classicistische bouwstijl, van algemeen belang voor de gemeente vanwege haar schoonheid die zich met name manifesteert in de fraaie gevelcompositie en zorgvuldig overwogen materiaalgebruik, alsmede vanwege zijn betekenis voor de geschiedenis van de architectuur. Bovendien is het gebouw, deel uitmakend van een aaneengesloten reeks waardevolle panden aan de noordzijde van de Heresingel, als zodanig een belangrijk element in de hoogwaardige stedebouwkundige structuur van de singelreeks langs de zuidzijde van de binnenstad van Groningen. De gemeente is van mening dat het gebouw tevens van nationaal belang is."
Kennelijk vond de gemeente het ook een mooi gebouw en plaatste het dus op de monumentenlijst.Tevens werd er een voorstel gedaan het huis op de rijksmonumentenlijst te plaatsen.
Z'n architectonische schoonheid en z'n boeiende geschiedenis hebben mij ertoe gebracht gegevens over het pand te verzamelen en die neer te schrijven. Het resultaat daarvan heeft u nu in uw handen.
Ik ben mij ervan bewust dat het verhaal niet helemaal volledig is, en dat bepaalde feiten anders geformuleerd hadden kunnen worden, maar het boekje bestaat slechts uit een opsomming van de feiten zoals ik ze in de verschillende archieven en boeken heb gevonden,  zoals mij door verschillende mensen is verteld en zoals ik ze me van vroeger nog kan herinneren. Het was en het is absoluut niet mijn bedoeling mij als schrijver van een hoogstaand historisch werk bij u te introduceren. Ook is het niet mijn bedoeling dit boekje in de vorm van een roman bij u te brengen. Wel zou ik u dankbaar zijn indien u op- of aanmerkingen heeft m.b.t.de tekst deze te melden of indien u nog interessante gegevens heeft deze ook even aan ons te vertellen.